Χωρίς Σχόλια…

Μόνο, μετρήστε τα Allah al Akbar που ακούγονται…