Άμεση Δράση:σε αναζήτηση νέου δόγματος

Με αφορμή την χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην Αγγλία και τις επακόλουθες εξελίξεις, κρίνουμε σκόπιμο να δημοσιευσουμε νωρίτερα ένα άρθρο που είχε σχεδιαστεί να ανέβει στις Αρχές Απρίλη. Καθώς η ασφάλεια και οι εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας ιδιαίτερα κατά του οργανωμένου ποινικού εγκλήματος είναι ιδιαίτερα πιο απαιτητικές τίθεται το ζήτημα της βελτίωσης του τρόπου δράσης των μονάδων Άμεσης Δράσης. Οι τελευταίες καταφθάνουν πρώτες σε περιστατικά είτε αυτά αφορούν τον κοινό ποινικό κώδικα είτε τρομοκρατικές επιθέσεις

Γράφει Κώστας Τόλιας

IMG_4490

Εισαγωγή

Η Άμεση Δράση είναι η υπηρεσία εκείνη της ΕΛ.ΑΣ που έχει επωμισθεί τον κρίσιμο ρόλο της άμεσης απόκρισης σε περιστατικά εγκληματικότητας. Είναι αυτή που φθάνει πάντα πρώτη στον χώρο του συμβάντος και καλείται να δώσει λύση σε οριακές καταστάσεις. Δεν θα ήταν υπερβολή αν την χαρακτηρίζαμε την «αιχμή του δόρατος» της μάχιμης αστυνόμευσης. Όπως όμως κάθε ζωντανός οργανισμός, προκειμένου να μπορέσει να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων, απαιτείται διαρκής εγρήγορση και προσαρμογή στις απαιτήσεις των καιρών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ραγδαία μεταβολή του περιβάλλοντος ασφαλείας, τόσο λόγω της έκρηξης της εγκληματικότητας, όσο και της δυναμικής εμφάνισης της απειλής της τρομοκρατίας. Αυτό θέτει με την σειρά του νέα δεδομένα στον χώρο της δημόσιας τάξης και ασφάλειας με προεκτάσεις που φθάνουν να αφορούν την ίδια την κρατική και εθνική ασφάλεια. Η αστυνομία καλείται να προσαρμοστεί στα νέα αυτά δεδομένα με τρόπο που να διασφαλίζονται, τόσο η επιτυχής αντιμετώπιση των απειλών , όσο και οι ελευθερίες των πολιτών.

Δόγμα

Εν πρώτοις απαραίτητη κρίνεται η αποκρυστάλλωση του επιχειρησιακού δόγματος της Άμεσης Δράσης και της ΕΛ.ΑΣ γενικότερα. Θα πρέπει δηλαδή τόσο η πολιτική και φυσική ηγεσία όσο και η κοινωνία να απαντήσει στο ερώτημα τι θέλει ουσιαστικά από την αστυνομία. Και αυτό διότι η αστυνομία συχνά επιχειρεί υπό την μέγγενη  διαφορετικών προτεραιοτήτων με αποτέλεσμα να κατηγορείται, είτε για αδράνεια, είτε για «υπερβάλλοντα ζήλο» στις αντιδράσεις της. Γνώμη μας είναι, πως για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των καιρών, η Υπηρεσία της Άμεσης Δράσης οφείλει να «στρατιωτικοποιηθεί» καθώς οι σύγχρονες απειλές εμφανίζονται ιδιαίτερα φονικές και ενισχυμένες και δεν αντιμετωπίζονται με την κλασική εικόνα του αστυνομικού όπως τον γνωρίζαμε στο παρελθόν. Έχει παρέλθει η εποχή που αντίπαλος των αστυνομικών δυνάμεων ήταν εγκληματίες που δρούσαν συνήθως μεμονωνένα με ελαφρύ κατά βάση οπλισμό στην μορφή των όπλων χειρός(περίστροφα, πιστόλια) ή το πολύ λειόκανα με κοντή κάνη. Σήμερα, για να περιορίσουμε την συζήτηση στην ανάγκη αντιμετώπισης του καθημερινού εγκλήματος, η αστυνομία αντιμετωπίζει εγκληματικές ομάδες με συχνά πολλά μέλη στην σύνθεση τους, βαριά οπλισμένα και χωρίς ηθικούς δισταγμούς στην χρήση θανατηφόρας βίας. Επιβάλλεται λοιπόν η αναπροσαρμογή του δόγματος αστυνόμευσης, ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των σχετικών απειλών. Εκ του δόγματος που προτείνουμε, αυτό της στρατιωτικοποιημένης και “στιβαρής” δομής και λειτουργίας, θα προέλθουν οι προτάσεις μας αναφορικά με την οργάνωση, τον εξοπλισμό και τον οπλισμό της Αμέσου Δράσης.

Οργανωτική δομή

Η παρούσα δομή της Αμέσου Δράσης κρίνεται σε γενικές γραμμές επαρκής για την επιτυχή διεκπεραίωση των αποστολών της. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε την διοικητική δομή της Διεύθυνσης Αμέσου Δράσης Αττικής(Δ.Α.Δ.Α). Η τελευταία λοιπόν διαρθώνεται ως ακολούθως:

α. Α΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης,

β. Β΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης,

γ. Υποδιεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και

δ. Κέντρο Επιχειρήσεων.

3. Η Α΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης εκπληρώνει την αποστολή της μέσω της επιχειρησιακής δράσης των πληρωμάτων των περιπολικών οχημάτων και διαρθρώνεται σε επιμέρους Τμήματα επιχειρησιακής δράσης, ως ακολούθως:

α. 1ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών,

β. 2ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς,

γ. 3ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

δ. 4ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής,

ε. 5ο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

4. Η Β΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης εκπληρώνει την αποστολή της μέσω της επιχειρησιακής δράσης των σταθμών της Ομάδας ‘Ζ’ και των Ομάδων Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) και διαρθρώνεται σε επιμέρους Τμήματα ως ακολούθως:

α. 1ο Τμήμα Δικυκλιστών Ομάδας ‘Ζ’, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής,

β. 2ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών,

γ. 3ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς,

δ. 4ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

ε. 5ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής,

στ. 6ο Τμήμα Δίκυκλης Αστυνόμευσης, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής

ΔΙΑΣ-1021x576

5) Η σύνθεση των πληρωμάτων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Άμεσης Επέμβασης, ο καθορισμός των ειδικότερων τομέων δράσης αυτών, καθώς και ειδικότερα ζητήματα επιχειρησιακής τακτικής και δράσης, εποπτείας και ελέγχου του προσωπικού τους ρυθμίζονται με τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών Άμεσης Δράσης, ο οποίος εκδίδεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας με μέριμνα του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6) Η Υποδιεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης, διαρθρώνεται σε:

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διακίνηση αλληλογραφίας, καθώς και τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών και

β. Τμήμα Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μισθοδοσία προσωπικού, τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, την προμήθεια και διανομή των εφοδίων, τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής καθώς και για το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στα οχήματα, τα τηλεπικοινωνιακά μέσα, τα συστήματα συναγερμού, τους ασύρματους, τα κυκλώματα κλειστής τηλεόρασης και γενικά όλα τα τεχνικά μέσα και εγκαταστάσεις της Δ.Α.Δ.Α.

7) Το Κέντρο Επιχειρήσεων λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και είναι αρμόδιο για:

α. την κατεύθυνση και το συντονισμό των περιπολικών αυτοκινήτων και δικύκλων, για την εκπλήρωση της αποστολής της υπηρεσίας, καθώς και όλων των πεζών και εποχούμενων δυνάμεων που λαμβάνουν μέτρα τάξης σε διάφορες εκδηλώσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος ή επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων ή άλλων έκρυθμων καταστάσεων, πάντοτε υπό τον έλεγχο και την κατεύθυνση του έχοντος την ευθύνη λήψης των μέτρων. Επίσης, το Κέντρο Επιχειρήσεων είναι αρμόδιο για την ταχεία ενημέρωση των ιεραρχικά προϊσταμένων και των άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, για όλα τα έκτακτα, επείγοντα και σοβαρά γεγονότα ή περιστατικά και τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται από τα οικεία σχέδια και τις ειδικότερες σχετικές διαταγές και οδηγίες και

β. την αξιολόγηση της δραστηριότητας των πληρωμάτων των περιπολικών οχημάτων και των δικύκλων της υπηρεσίας, σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητές της, τη μελέτη της εγκληματικότητας στις περιοχές δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ.Α. και την εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων.

DSC_2305.jpg

Το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας θεωρούμε πως καλύπτει τις ανάγκες αστυνόμευσης στην περιοχή ευθύνης της Δ.Α.Δ.Α, οι όποιες αλλαγές/ενισχύσεις θα πρέπει να κατευθυνθούν στους ακόλουθους άξονες:

1) Ενίσχυση των Τμημάτων Αμέσου Επέμβασης τόσο με πλήρωση των κενών σε προσωπικό και μέσα όσο και με γενικότερη επαύξηση της αριθμητικής τους δύναμης.

Για του λόγου του αληθές να αναφέρουμε πως από τα 90 οχήματα που διέθετε σε κάθε αλλαγή η Δ.Α.Δ.Α, πέσαμε σε μη αποδεκτά επίπεδα το έτος 2017 με μεγάλο μέρος να απασχολείται σε αλλότρια καθήκοντα(φύλαξη στατικών στόχων, συνοδεία πολιτικών και άλλων επιφανών προσώπων του δημόσιου βίου κ.α). Επίσης, το 1ο  Τμήμα δικυκλιστών Ομάδας “Ζ” θα έπρεπε κατά την γνώμη μας να υιοθετήσει ως βασικό επιχειρησιακό της «κύτταρο» την ομάδα των 4 αντί για 2 ανδρών ώστε να εξασφαλίζεται η αριθμητική υπεροχή της αστυνομίας σε τοπικά συμβάντα

και

2) Την δημιουργία τακτικής εφεδρείας της Άμεσης Δράσης. Η τελευταία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ειδικές ομάδες με τον ενδεικτικό τίτλο Ομάδες Άμεσης Επέμβασης(Ο.Α.Ε) εποχούμενες επί θωρακισμένων οχημάτων SUV που θα υπάγονται επιχειρησιακά στην Α’ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης και θα έχουν καθαρά στρατιωτικοποιημένη δομή,οπλισμό και φυσιογνωμία.

Επίσης η Άμεση Δράση θα έπρεπε κατά την γνώμη μας να επεκταθεί σε όλην την επικράτεια με την δημιουργία Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης σε κάθε Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση.

Οπλισμός-εξοπλισμός-εκπαίδευση-επικοινωνίες

Ο οπλισμός και ο εξοπλισμός της Άμεσης Δράσης οφείλει να ξεφύγει από αυτήν μιας τυπικής αστυνομικής υπηρεσίας και να λάβει μια πιο “ενισχυμένη” μορφή. Η υπηρεσία αποτελεί όπως προείπαμε την “αιχμή του δόρατος” της εποχούμενης αστυνόμευσης και αυτό πρέπει να αντανακλάται στον οπλισμό και τον εξοπλισμό της ακόμα και στον τομέα της εμφάνισης και στην αποτρεπτική εικόνα που αυτή προβάλει.

4

Η απόκτηση αλλά και μελλοντική ανανέωση νέων γιλέκων τύπου III για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας θεωρειταί πιο απαραίτητητη από ποτέ

Αρχίζοντας από τα θέματα του εξοπλισμού, επείγει ο εφοδιασμός του προσωπικού με σύγχρονης φιλοσοφίας θωράκιση σώματος(body armor) που αφενώς θα προστατεύει τον αστυνομικό από τις σύγχρονες απειλές, αφετέρου δεν θα τον επιβαρύνει/επιβραδύνει στις κινήσεις του. Το πλέον διαδεδομένο ισχυρό όπλο που χρησιμοποιεί ο εν Ελλάδι υπόκοσμος είναι το πασίγνωστο AK-47 σε διαμέτρημα 7,62Χ39 χλστ. Επιβάλλεται λοιπόν ο εφοδιασμός των αστυνομικών με αλεξίσφαιρα γιλέκα  επιπέδου Type III, που να προστατεύουν από βολίδες 7,62Χ51 FMJ βάρους 148 grain(9,6 gr). Η καλύτερη επιλογή θα ήταν η επιλογή ενός ελαφρού «μαλακού» αλεξίσφαιρου γιλέκου, στο οποίο να μπορεί να προστεθεί αντιβαλλιστική(κεραμική) πλάκα επιπέδου προστασίας Level III, με παρένθετα πλαίσια για την προστασία των γεννητικών οργάνων. Όσον αφορά την προστασία κεφαλής, σε επιλεγμένες περιπτώσεις οι άνδρες της Άμεσης Δράσης θα πρέπει να μπορούν να εφοδιάζονται με αλεξίσφαιρα κράνη από υλικό Kevlar τα οποία θα  φέρουν προστατευτικό κάλυμμα από πλέξιγκλας(visor)-αναφέρεται ενδεικτικά το γερμανικό MBH 3A το οποίο προστατεύει από βολίδες Magnum 357 σύμφωνα με τα πρότυπα STANAG 2920. Τα εν λόγω κράνη θα φέρονται στο πορτ-μπαγκάζ του περιπολικού οχήματος και θα φορούνται σε περιπτώσεις όπου αναμένεται αντίσταση εκ μέρους κακοποιών στοιχείων(π.χ σε έρευνες σε οικίες, κλήσεις σε περιστατικά βαριάς εγκληματικότητας κτλ).

Προχωρώντας σε θέματα οπλισμού, είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιες επισημάνσεις. Καταρχήν πρέπει να γίνει σαφές πως η εικόνα ενός πάνοπλου αστυνομικού, μπορεί να ξενίζει ορισμένους, δεν παύει όμως να αποτελεί την καλύτερη απάντηση απέναντι στο ολοένα και πιο επιβαρυμένο περιβάλλον ασφαλείας, το οποίο οφείλεται εν πολλοίς στις λαθεμένες πολιτικές που ακολουθεί το πολιτικό και παραπολιτικό σύστημα. Ο εφοδιασμός των αστυνομικών με βαρύτερο οπλισμό αποτελεί από επιχειρησιακή και κοινωνική άποψη μονόδρομο καθώς αποτελεί κεντρική πλέον απαίτηση των κοινωνιών η ασφάλεια ακόμη και εις βάρος των ιδεολογικών εμμονών κάποιων…

Σε δεύτερο χρόνο, μένει να δούμε πιο επίπεδο μεταφοράς οπλισμού είναι καταλληλότερο για την αντιμετώπιση των σημερινών απειλών. Με δεδομένη την τάση για ραγδαία αύξηση της δύναμης πυρός των σχετικών απειλών και την ανάγκη των Σωμάτων Ασφαλείας να μεταμορφωθούν στην ουσία σε αστυνομικά-παραστρατιωτικά σώματα προκειμένου να τις αντιμετωπίσουν, μπορούμε να σκιαγραφήσουμε το μοντέλο αστυνομικού οπλισμού. Ο τελευταίος σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υστερεί αυτού των εγκληματιών/τρομοκρατών-αντιθέτως πρέπει να είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει το πλεονέκτημα για τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αρχίζοντας από τον οπλισμό χειρός, είναι επιτακτική ανάγκη ο εφοδιασμός των αστυνομικών με κάποιο ημιαυτόματο πιστόλι ισχυρότερο του USP Compact των 9Χ19 mm,που αποτελεί τον τυπικό οπλισμό των πληρωμάτων της Αμέσου Δράσης καθώς το τελευταίο δεν διακρίνεται για τις διατρητικές του επιδόσεις απέναντι σε άτομα που φέρουν αλεξίσφαιρα γιλέκα, ακόμα και αν εφοδιαστούν με πυρομαχικά «κοίλου σημείου»(hollow point). Το ιδανικό διαμέτρημα κατά την γνώμη μας για αστυνομική χρήση, είναι αυτό των 0.40’’, καθώς συνδυάζει επαρκή διατρητική ισχύ και ανασχετική δράση(stopping power) που αποτελεί το κύριο πρόβλημα με τα πιστόλια των 9Χ19 χλστ και αναχορηγία στον γεμιστήρα, κάτι που αποτελεί μειονέκτημα για τα ισχυρότερα των 0.45’’. Γενικώς το διαμέτρημα των 0.40’’ αποτελεί στην ουσία την «χρυσή τομή» ανάμεσα σε αυτά των 9Χ19 και 0.45’’ συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα αμφότερων.

Σε επίπεδο περιπολικού οχήματος κρίνεται απαραίτητη η εξέταση περισσότερων επιλογών. Μια πρώτη,  εύκολη και “πολιτικά ορθή” λύση θα ήταν η υποχρεωτική (επα)χορήγηση των υποπολυβόλων MP-5 των 9Χ19 χλστ που βρίσκονται σε μεγάλους αριθμούς στην διάθεση της ΕΛ.ΑΣ και ο εφοδιασμός τους με προθραυματοποιούμενα πυρομαχικά hollow point. Με δεδομένους όμως τους περιορισμούς του διαμετρήματος των 9Χ19mm, ίσως να έπρεπε να μελετηθεί σε δεύτερο χρόνο η εισαγωγή ενός υποπολυβόλου σε διαμέτρημα 0.40’’. Η φυσική επιλογή εδώ θα ήταν το UMP-40 των 0.40’’ της H&K. Τα όπλα θα έπρεπε να φέρονται σε ειδικές υποδοχές κάτω από τα καθίσματα του οχήματος κατά τα γερμανικά πρότυπα και να χρησιμοποιούνται ανάλογα με την τακτική κατάσταση. Το ίδιο όπλο θα μπορούσε να εφοδιάσει και τα επιχειρησιακά περίπολα της Ομάδας “Z” με τα όπλα να φέρονται στην πλάτη των μοτοσυκλετιστών.

Επειδή ωστόσο η εγκληματική/τρομοκρατική απειλή παρουσιάζεται αναβαθμισμένη ίσως να έπρεπε να μελετηθεί η εισαγωγή σε υπηρεσία κάποιου βαρύτερου όπλου. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές στο παρελθόν έκαναν λόγο για προαιρετική χορήγηση στα πληρώματα της Αμέσου Δράσεως τυφεκίων G-3A4 των 7,62Χ51 mm. Αν και η κίνηση έγινε προφανώς με την λογική του τι υπήρχε άμεσα διαθέσιμο στο οπλοστάσιο της ΕΛ.ΑΣ, στην ουσία υποδηλώνει πως για την ηγεσία της τελευταίας το πρόβλημα όσον αφορά το έλλειμα σε ισχύ πυρός αναγνωρίζεται και επιδιώκεται η επίλυση του.

Γενικά η απόφαση για την προμήθεια και χρήση στρατιωτικού χαρακτήρα οπλισμού είναι ευδιάκριτη στα σώματα ασφαλείας  και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου διεθνώς λόγω των αυξημένων απειλών.

Πιο συγκεκριμένα πρόσφατα, ακόμα και πριν από τις αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου του 2015, η γαλλική αστυνομία είχε αποφασίσει την εισαγωγή σε υπηρεσία του τυφεκίου εφόδου G-36 των 5.56 mm ως βασικό οπλισμό στα περιπολικά της οχήματα. Η απόφαση αυτή ήρθε ως φυσική συνέπεια των αυξημένων απειλών του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Τα όπλα θα μεταφέρονται στο πορτ-μπαγκάζ των περιπολικών οχημάτων και θα χρησιμοποιούνται σε περιστατικά βαριάς ένοπλης αντιπαράθεσης.

Haenel-Competition-Rifle-CR-223-UTG-bipod

Η ενίσχυση των δυνάμεων της Αμεσου Δράσης με τυφέκια όπως το εικονιζόμενο CR223 εξασφαλίζει ότι δεν θα βρεθούν υπο-εξοπλισμένοι όταν αντιμετωπίσουν μέλη του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η αστυνομία του Αμβούργου στην Γερμανία, αποφάσισε πρόσφατα την προμήθεια του τυφεκίου CR223 των 5,56 mm για τα πληρώματα των περιπολικών της. Το όπλο αποτελεί ουσιαστικά κλώνο του γνωστού AR-15 της Armalite και επιλέχθηκε στην έκδοση με την κάνη των 14,5’’.

Ταυτόχρονα στην άλλη όχθη του Ατλαντικού και ειδικότερα στις Η.Π.Α, το αστυνομικό λειόκανο επανέρχεται σε υπηρεσία ύστερα από μακρά περίοδο απαγόρευσης από την κυβέρνηση Ομπάμα ενώ φαίνεται πως θα αποτελεί πλέον στάνταρτ οπλισμό η αραβίδα AR-15 των 5,56 mm. Πιο συγκεκριμένα στις δημοτικές, κομητειακές και πολιτειακές αστυνομίες έχει αποφασισθεί η διάθεση ενός λειόκανου των 12 gauge και 2 αραβίδων σε κάθε περιπολικό όχημα.

Η τάση για στρατιωτικοποίηση και ενίσχυση του οπλισμού της αστυνομίας είναι γεγονός κάτι που διαφαίνεται και στην περίπτωση του Η.Β με την δημιουργία της Ειδικής Αντιτρομοκρατικής ομάδας C-Men της Armed Police της Scotland Yard. Η τελευταία αποτελείται από 600 βαριά οπλισμένους και ειδικά επιλεγμένους και εκπαιδευμένους άνδρες με αποστολή την ανταπόκριση, όχι μόνο σε τρομοκρατικές επιθέσεις όπως δηλώνει το όνομα της , αλλά και σε περιστατικά πολύ βαριάς εγκληματικότητας(ομηρείες,απαγωγές κ.α).

Γνώμη μας είναι ωστόσο πως το οπλοστάσιο της Άμεσης Δράσης πρέπει να εκσυγχρονιστεί, με την εισαγωγή σε υπηρεσία μιας σύγχρονης αραβίδας στο διαμέτρημα των 7,62Χ51 mm. Αυτό διότι το διαμέτρημα των 5,56 mm κρινεται κατά την γνώμη μας ανεπαρκές απέναντι σε αντιπάλους που φέρουν προστασία θώρακα. Ιδανικοί υποψήφιοι σε αυτήν την περίπτωση κρίνονται τα SCAR(H) και XM-8 με κάνες των 14,5’’ αμφότερα στο διαμέτρημα των 7,62Χ51 mm. Η κατοχή εκ μέρους των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης ανάλογων όπλων θα τους εξασφάλιζε το επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Στο οπλοστάσιο των περιπολικών οχημάτων της Αμέσου Δράσεως θα έπρεπε να εισαχθεί και το λειόκανο όπλο για ποικιλία σεναρίων που ξεκινούν από αυτοάμυνα με χρήση πλαστικών σφαιρών σε οχλοκρατικές καταστάσεις και φθάνουν να αφορούν σύνθετα σενάρια δρασης σε αστικό περιβάλλον. Τυπικός υποψήφιος είναι το λειόκανο Mossberg 550 των 12 gauge. Το λειόκανο, πέραν την αυτονόητης χρησιμότητας του ως όπλου αυτοάμυνας σε περιπτώσεις αντιμετώπισης όχλου(riot) επιτρέπουν την διάνοιξη θυρών και παρέχουν μεγάλο όγκο πυρός σε CQB σενάρια.

Ειδικά για τους μοτοσυκλετιστές της Ομάδας “Z”  πρέπει να προβλεθεί η μεταφορά αραβίδων στις μοτοσυκλέτες τους με ειδικούς οπλοβαστούς στο πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας. Από ‘κει και πέρα, επείγει ο εφοδιασμός των αστυνομικών με μη-φονικά όπλα(no lethal weapons) στην μορφή των σπρέϊ πιπεριού, όπλων taser και Flashbangs για χρήση σε λεπτές και σύνθετες τακτικές καταστάσεις. Τα τελευταία μάλιστα μπορούν να άρουν μερικώς το παρατηρούμενο μειονέκτημα όταν οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν πιο σωματώδεις κακοποιούς.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα περιπολικά οχήματα της Άμεσης Δράσης. Πρέπει να γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστεί ομοιοτυπία, καθώς ο σημερινός στόλος οχημάτων χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια και πανσπερμία υλικού. Τα οχήματα πρέπει να ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια, ενώ οι διαδικασίες απόκτησης τους δύνανται να εκσυγχρονιστούν με την εισαγωγή της μεθόδου της ενοικίασης(leasing). Στην επιλογή ενός τύπου του πρέπει να λαμβάνονται υπόψην τρεις παράγοντες:οι επιδόσεις του προσφερόμενου οχήματος, το κόστος κτήσης καθώς και το κόστος κύκλου ζωής(κόστος χρήσης). Τα ίδια τα οχήματα πρέπει να προσφέρονται σε «αστυνομική» έκδοση, να μην είναι δηλαδή απλά οχήματα με την προσθήκη ενός φάρου και ενός ασυρμάτου. Στο εξωτερικό παράγονται οχήματα σε αστυνομική διαμόρφωση, δηλαδή εφοδιασμένα με ενισχυμένο προφυλακτήρα, οπλοβαστό, διαχωριστικό ανάμεσα στις μπροστά και στις πίσω θέσεις, κάμερες καθώς -και το σημαντικότερο- αντιβαλλιστική προστασία σε επιλεγμένα σημεία του αμαξώματος, όπως στις θύρες και στους υαλοπίνακες, οι οποίοι φέρουν επίσης αντιθραυσματική μεμβράνη. Ανάλογες πρέπει να είναι και οι προβλέψεις για τις αστυνομικές μοτοσυκλέτες καθώς οι τελευταίες απαξιώνονται μηχανολογικά ταχύτερα σε σχέση με τα αυτοκίνητα.

Επιπλέον είναι αδήριτη ανάγκη η αναβάθμιση της εκπαίδευσης της Άμεσης Δράσης με αντικείμενα που θα ταιριάζουν στην “ελιτίστικη” φύση της. Είναι απαραίτητη η θέσπιση μηνιαίας διάρκειας σχολείου για την σωστή προετοιμασία του προσωπικού που επιθυμεί να ενταχθεί στην Άμεση Δράση. Στον μαθησιακό κύκλο του σχολείου δύναται να περιληφθούν ενδεικτικά αντικείμενα όπως ταχεία οδήγηση, έλεγχος οχήματος, τακτικές κίνησης σε αστικό περιβάλλον, παροχή πρώτων βοηθειών, αντιμετώπισης οχλοκρατικών καταστάσεων για λόγους αυτοάμυνας, βολές CQB με πιστόλι, υποπολυβόλο και αραβίδα. Από ‘κει και πέρα επιβάλλεται η ανά τακτά χρονικά διαστήματα αξιόλογηση του προσωπικού. Για παράδειγμα θα μπορούσε κάθε έξι μήνες το προσωπικό της Αμεσης Δράσης να περνά ένα τριήμερο ταχύρρυθμο σχολείο πάνω σε ήδη διδακθέντα αντικείμενα προκεικένου να διαπιστωθεί η επιχειρησιακή του κατάσταση και ετοιμότητα. Το προσωπικό που αδυνατεί να ανταποκριθεί θα υποχρεούται να το ξαναπερνάει και σε περίπτωση νέας αποτυχίας θα απομακρύνεται από την υπηρεσία.

Τέλος είναι καιρός η Άμεση Δράση να μπει στην ψηφιακή εποχή με την δημιουργία ενός κεντρικού και αριθμού περιφεριακών κέντρων Διοίκησης&Ελέγχου που θα επιτρέπουν την, σε πραγματικό χρόνο, επίγνωση της τακτικής κατάστασης και την επιχειρησιακή λειτουργία σε συνθήκες κορεσμού, καθώς είναι δυνατόν να ξεσπάσουν πολλές εστίες αναταραχής ταυτόχρονα, στα πλαίσια οργανωμένου σχεδίου, για να θυμηθούμε λίγο και τον ρόλο των σωμάτων ασφαλείας εν καιρώ κρίσης ή πολέμου. Βέβαια το δίκτυο θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε απόπειρα παρεμβολής και υπονόμευσης, καθώς κατά τη διάρκεια της κρίσης του Μαρτίου του 1987 είχε σημειωθεί «πτώση» και παύση της λειτουργίας του τότε αναλογικού συστήματος, προφανώς ως αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας.

14 thoughts on “Άμεση Δράση:σε αναζήτηση νέου δόγματος

 1. Φοβερος οπλισμός αμα πας για πόλεμο. Τελος πάντων, τα οπλα αγοράζονται, δεν ειναι τιποτα το σπουδαίο. Τους ανθρώπους που θα τα κρατήσουν δεν ξέρω που θα τους βρεις. Προσωπικα θεωρώ υπερβολή που κρατάνε εστω και το USP αν κρίνω απο συγγενεις/φιλους μου.

  Τέλος πάντων, υπάρχει και ενας ακομα καλος λογος για να μην εξοπλιστει βαρύτερα η αστυνομία. Δεν υπηρετει την κοινωνία. Ουτε αυτοι ουτε οι δικαστικές αρχές. Υπηρετουν την εκάστοτε κυβέρνηση κατα κύριο λογο οποτε, οχι. Οπλα πέραν του USP δεν θα τους έδινα για κανενα απολυτως λογο.

  Δεν αναφέρω καν αλλους λόγους.

  Μου αρέσει!

 2. Τα κριτήρια επιλογής προσωπικού είναι διαφορετικό θέμα. Όπως διαφορετικό θέμα είναι και κατά πόσο περνάνε τα ψυχιατρικά τεστ. Αυτό χωράει μεγάλη κουβέντα

  Μου αρέσει!

 3. Φίλε Famas,

  Πέραν της άποψης που μπορεί να έχει κανείς για την ποιότητα των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ ή το ποιον υπηρετεί(όπου εξ’αρχής δηλώνουμε πως αδικείτε τους αστυνομικούς ή τουλάχιστον μεγάλο μέρος τους),σκοπός του άρθρου ήταν να αναδείξει κάποιες πτυχές του έργου της Αμέσου Δράσης σε στενά τεχνικο-επιχειρησιακά πλαίσια.Άποψη μας είναι πως τα Σώματα Ασφαλείας οφείλουν να στρατιωτικοποιηθούν σαν να είναι έτοιμα «να πάνε για πόλεμο» όπως αναφέρετε στο σχόλιο σας.Προσωπικά δεν βλέπουμε την αστυνομία σαν υπηρέτη απλώς της κοινωνίας αλλά σαν μέρος ενός ολιστικού μηχανισμού άμυνας και ασφάλειας του ελληνικού κράτους.Και αυτό γιατί οι απειλές που καταγράφονται ξεφεύγουν του συνηθισμένου,ενώ υπάρξη έντονη οσμή ώσμωσης εγκλήματος-τρομοκρατίας-αλυτρωτικών οργανώσεων-μεταναστευτικών ρευμάτων και ξένων μυστικών υπηρεσιών.Οπότε το σχόλιο σας «φοβερός οπλισμός άμα πας για πόλεμο» δεν απέχει πολύ από το να αντικατοπρίζει την ζοφερή πραγματικότητα που θα κληθούμε σύντομα να αντιμετωπίσουμε.

  Μου αρέσει!

 4. Θωρακισμένα περιπολικά ,σωστό και αποδεκτό.Αλλα χρειαζονται 100-120 εκ ευρω γι αυτό .Στις μηχανές που ειναι και οι πιο αποτελεσματικές όμως θωράκιση δεν υπάρχει..Αντίφαση εδώ .-Στον αστικό ιστό,γενικά αποφεύγονται μαχες στρατιωτικού τύπου καθώς θα υπάρξουν μεγαλες απώλειες αμάχων.-Η λογική λέει αστον να φύγει θα τον πιάσω την επόμενη φορά με δικους μου όρους και συνήθως αυτο γίνεται αναίμακτα.
  -Τρομοκρατία ασυμμετρες απειλές,οτι και να κάνεις ,θα το κάνουν.Δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει καποιον που θεωρεί δεδομενο ότι θα πεθανει για αυτο που έχει στο μυαλό του.-Εκει παίζει ρόλο η πληροφορία.και η συνεργασία των πολιτών(που πρέεπι να την θεωρεί προσιτή για να επιτύχει αυτό) ,οχι η δυναμη πυρός.
  Νομίζω οτι μια πιο φιλική αστυνομία,βίαιη μόνο όπου δεν μπορεί να γίνει αλλιώς,με επαγγελματισμό που αποφεύγει να τιμωρεί η ίδια,(η δικαιοσύνη αποφασίζει),με τι ςκαταλληλες αντιεγκληματικές πολιτική ειναι πιο αποτελεσματικό μίγμα απο μια ¨βαριά αστυνομία» ,φόβητρο των πάντων.Μην ξεχνάμε οτι το οργανωμένο έγκλημα,εχει επισης τη δυνατότητα να αναβαθμίσει τον οπλισμό του επίσης.Θα αναφέρω τέλος ένα παραδειγμα γνωστό,ποιό απο τα μέτρα του συντάκτη,μπορεί να αντιμετωπίσει την βόμβα (ΑΝFO+) του Μαζιώτη,που δεν εξεράγει στη Citibank. …;Υπερβολική Δραση φέρνει υπερβολική αντίδραση..Μη μπερδεύουμε το στρατό με την Αστυνομία.

  Μου αρέσει!

 5. Αν έπρεπε να θέσω μια προτεραιότητα, αυτή θα ήταν η εκπαίδευση. Είναι αδήριτη η ανάγκη για καλοεκπαιδευμένους αστυνομικούς για 3 λόγους:
  α)Ο κακοποιός μπορεί να έχει και αυτός βαρύ οπλισμό, όμως πάντα θα του λείπει η εκπαίδευση.
  β)Η εκπαίδευση σώζει ζωές πολιτικών και αστυνομικών.
  γ)Είναι το μόνο που θα μείνει σε βάθος χρόνου.

  Τώρα στα υπόλοιπα, κατ’εμέ το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι ο εξοπλισμός των σωμάτων ασφαλείας με τα μη θανατηφόρα όπλα όπως σπρέι πιπεριού, flashbangs κοκ και αλεξίσφαιρα. Περιορίζονται έτσι και τα θύματα από λάθη που δεν είναι προβληματική κατάσταση.

  ‘Οσο για τα πολυβόλα; Δεν είναι παράλογη η απαίτηση, στο εξωτερικό υπάρχουν αλλά προς το παρόν δεν είχαμε άλλα περιστατικά πέραν από τα σκηνικά με τις συμμορίες με τα καλάσνικοφ. Θα θεωρουσα πάντως καλή την κυκλοφορία συγκεκριμένων και μικρών ομάδων με πολυβόλα σε «ύποπτα» σημεία ώστε αν συμβεί κάτι, συγκεκριμένοι καλοεκπαιδευμένοι άνθρωποι να εξουδετερώσουν άμεσα τα…προβληματικά στοιχεία.

  Μου αρέσει!

 6. Φίλε T.D

  Το κόστος για την προμήθεια ημιθωρακισμένων περιπολικών σε ικανούς αριθμούς δεν νομίζουμε πως είναι αυτό που αναφέρετε.Ακόμα και αν δεχτούμε πως χρειάζονται 1.000 οχήματα(αριθμός εν πολλοίς αυθαίρετος) όπως τα περιγράφουμε για την κάλυψη των αναγκών της Άμεσης Δράσης το κόστος σε καμιά περίπτωση δεν προσεγγίζει τα νούμερα που αναφέρετε.Όσον αφορά τις μοτοσυκλέτες είναι αλήθεια πως στερούνται από την φύση τους θωράκισης,πλην όμως αυτο ισοσκελίζεται με την αυξημένη ευκινησία που τις χαρακτηρίζει και την προστασία θώρακος του αναβάτη.Το να μην υπάρξει ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε κακοποιά στοιχεία και την αστυνομία δεν αποτελεί επιλογή που να βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια της τελευταίας-η αστυνομία είναι αναγκασμένη να σπεύδει σε επικίνδυνα συμβάντα τα οποία πιθανώς να εξελιχθούν σε ένοπλη συμπλοκή.Αν δεχτούμε πως η ένοπλη συμπλοκή πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση για να μην υπάρξει κίνδυνος για τις ζωές πολιτών,τότε να δεχτούμε πως η αστυνομία πρέπει να κλειστεί στα τμήματα της και να μην κυκλοφορεί στο δρόμο,άποψη αντιβαίνουσα κάθε έννοια λογικής.Έτσι το έγκλημα θα κυριαρχήσει και η ζωή των πολιτών θα μετατραπεί σε κόλαση.Σε τελική ανάλυση είναι,κατά την γνώμη μας πάντα,αποδεκτός με βάση μακροσκοπικά δεδομένα ένας κάποιος αυξημένος βαθμός επικινδυνότητας για τους πολίτες που θα βρεθούν μάρτυρες μιας ένοπλης συμπλοκής ανάμεσα σε κακοποιούς και αστυνομικούς,παρά να αφεθούν οι πρώτοι ανεξέλεγκτοι να αλωνίζουν ανά την επικράτεια.

  Εξηγείστε μας παρακαλώ τι εννοείτε όταν λέτε «μια πιο φιλική αστυνομία που δεν θα τιμωρεί η ίδια».Η πολιτική ασφαλείας μιας χώρας και ενός σώματος επιβολής του νόμου ακολουθεί και προσαρμόζεται στις ανάλογες απειλές και η καταστολή,μας αρέσει δεν μας αρέσει,είναι αναγκαία παράμετρος και μέθοδος επιβολής του νόμου,δεν τίθεται θέμα «τιμωρίας» και διάκρισης εξουσιων όταν τελούνται αυτεπάγγελτα αδικήματα.

  Τώρα για το θέμα του οπλισμού.Λέτε πως ο υπόκοσμος μπορεί επίσης να αναβαθμίσει το οπλοστάσιο του ως απάντηση στον εξοπλισμό της αστυνομίας με βαρύτερο οπλισμό.Σας πληροφορούμε πως το έγκλημα έχει ΉΔΗ εδώ και χρόνια αναβαθμίσει τον οπλισμό του ΧΩΡΙΣ να έχει προηγηθεί ανάλογη κλιμάκωση εκ μέρους του Νόμου.Όταν κάθε χρόνο καταγράφονται ανά την επικράτεια 60-80 ένοπλες συμπλοκές όπου αστυνομικοί οπλισμένοι μόνο με πιστόλια καλούνται να αντιμετωπίσουν εγκληματίες με AK-47 και Scorpion(ακόμη και η χρήση RPG εναντίον ομάδας Ο.Π.Κ.Ε έχει καταγραφεί!) η αναβάθμιση της απειλής είναι δεδομένη και τετελεσμένη,δεν είναι η αστυνομία αυτή που θα εγκαινιάσει «κούρσα εξοπλισμών» με το έγκλημα.

  Επίσης δηλώνουμε εξ’αρχής αντίθετοι της άποψης που θέλει τα Σώματα Ασφαλείας αποκλειστικά εστιασμένα στην προστασία του πολίτη από το έγκλημα.Αυτό θα ταίριαζε σε χώρες που δεν αντιμετωπίζουν άλλου είδους απειλές.Οργανωμένο έγκλημα-εξτρεμιστικές ομάδες-τρομοκρατία-αλυτρωτικοί σχηματισμοί-λαθρομετανάστευση-μυστικές υπηρεσίες στην εποχή μας συνδυάζονται αποτελώντας ολοένα και περισσότερο ένα εκρηκτικό μίγμα που απειλεί τον «σκληρό πυρήνα» της εθνικής και κρατικής κυριαρχίας.Κατά την γνώμη τα ελληνικά σώματα ασφαλείας οφείλουν να μετεξελιχθούν σε έναν πολύπλευρό μηχανισμό,που πέραν της παραδοσιακής τους αποστολής της αντιμετώπισης του εγκλήματος,θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν και άλλου είδους απειλές αποτελώντας μέρος ενός «ολιστικού» συστήματος άμυνας και ασφάλειας του ελληνικού κράτους.

  Μου αρέσει!

 7. Αγαπητέ «Πάτε Καλά;»

  Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τις επισημάνσεις σας.Για το τελευταίο μέρος του σχολίου σας σας παραπέμπουμε στην πρόταση σας για δημιουργία «τακτικής εφεδρείας της Αμέσου Δράσεως» με στρατιωτική φυσιογνωμία,εκπαίδευση και εξοπλισμό.

  Μου αρέσει!

 8. Φίλε KonTim
  «Μια αστυνομία που δεν τιμωρεί η ίδια » .Δηλώνει ανάγκη,για ακριβή τήρηση της νομοθεσίας,υψηλό επίπεδου επαγγελματισμό,ομοιογενή συμπεριφορά πρός στους πολίτες,
  (ανεξάρτητα απο τα κοινωνικα΄χαρακτηριστικά τους).
  Η Βία είναι αναπόσπαστο μέρος στην εκτέλεση των αστυνομικών καθηκόντων,απλά πρέπει αν περιορίζεται μόνο στη προσαγωγή των κατηγορουμένων στο δικαστή,και όχι σε ανώφελους ξυλοδαρμούς και κακοποιήσεις ,εξετευλισμούς κλπ.Να σκεφτούμε όλοι οτι το συμβάν με το Γρηγορόπουλο,στοίχισε στη χώρα πανω απο 2 δις ευρώ,(ζημιες,τουρισμός κλπ) και έριξε την αστυνομία στα τάρταρα στο πεδίο της κοινωνικής αποδοχής και αξιοπιστίας,εκτός της απωλειας της ζωής ενός νέου που «τιμωρήθηκε» απο το όργανο με τη ποινή του θανάτου.
  Οποτε η παραδοχή ,ότι και να σκοτωθούν μερικοί αθώοι,σε μια αστυνομική επιχείρηση πασχει καθώς δεν θα γινει αποδεκτό απο την ελληνική κοινωνία.
  Η περίπτωση (Γρηγορόπουλου) αυτή δείχνει ,το κόστος αστοχιών προσωπικού.να σημειωθεί οτι η Ελληνική κοινωνία δεν αποδέχεται γενικά ¨καουμποιλίκια» αμερικανικού τύπου καθώς εχει πίσω της ένα πολυ σκληρό εμφύλιο,και 30 χρόνια εξαιρετικά βίαιης αστυνομικής καταστολής σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού ,μόνο για πολιτικούς λόγους..
  Και η τρομοκρατία στην Ελλάδα,που δεν μπορούμε να απαλλαγούμε απο αυτήν ,ουσιαστικά έχει παρατηρηθει ότι «φουντώνει» μετα απο βίαιη καταστολής κινημάτων .Η αδικαιολόγητη χρηση βίας,ριζοσπατικοποιεί παντα ενα μικρό ποσοστό των διαδηλωτών που αποφασίζουν να απαντήσουν στη βία. Με όλα αυτά καταλήγω ότι πριν απο εξοπλισμούς κλπ,προηγείτε η χάραξη μιας σοβαρης αντιεγκληματικής πολιτικής η οποιά θα ξεκινά με μια συνεπή και ρεαλιστική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού,θα συνεχίζεται με την αντιμετώπιση της υψηλης παραβατικότητας κοινωνικών ομάδων (Ρομά ,χρήστες ουσιών,χουλίγκανς κλπ) ,με σαφή οριοθέτηση των ορίων ενεργειών των κοινωνικών κινημάτων που το ξεπερασμα τους θα αλλάζει την αυστηρότητα αντιμετώπισης τους.Η εκπαιδευση μια γενιάς ρομά θα μειωσει 50-60 % την μελλοντική παραβατικότητα (Ομως 400 εκ ευρω απο την Ευρωπαική Ενωση για την ενσωμάτωση χάθηκαν ,σπαταλήθηκαν,αέρας).
  Γενικά να ξεκαθαριστουν οι κανόνες του παιχνιδιού για όλους.. με ξεκάθαρο τρόπο κλέφτες και αστυνόμους …(συμβολική έκφραση)
  Το κόστος των θωρακισμένων περιπολικών για κάλυψη 360 μοιρών και σε διαμετρημα 7.62 είναι στα μεγέθη που ανέφερα.Αποψη μου είναι οτι η Αμεση δράση πρέπει να τα έχει,αλλα εδω δεν υπαρχουν χρήματα για ασθενοφόρα ,ουτε για τα λαστιχα των υπαρχοντων αυτοκινήτων…ωραια τα όνειρα. αλλά.
  Αναφέρεσται ότι ‘εμείς θέλουμε » μια αλλη αστυνομία,στρατιωτικού τύπου κλπ.Οι στατιστικές πάντως δεν δικαιολογούν τις ανησυχίες σας .Υπαρχουν προβλήματα αλλα αυτα προκύπτουν απο την μειωμένη αποδοση του τωρινού συστήματος (διοικηση ,εκπαιδευση,κατανομη προσωπικού,νοοτροπια) παρόλη την ύπαρξη 42-45000 αστυνομικών, Εχουμε χαμηλό συντελεστή ανθρωποκτονιών ,ώς προς τον πληθυσμό,και τα υπόλοιπα στοιχεία δεν περιέχουν κατι το δραματικό.Αλλο η αίσθηση ,άλλο το «κλίμα» ,και αλλο τα πραγματικά στοιχεία.σε σύγκριση με χώρες ακόμη και προηγμενες απο εμάς.Και ένα στοιχείο που το δειχνει είναι η πολυ χαμηλή μέχρι ελάχιστη εγκληματική όχληση των 20 εκ τουριστών,που κατακλύζουν την χώρα μας.και αποτελούν σε όλο το κόσμο τον πρώτο στόχο του μικρού αλλα και του οργανωμένου τοπικού εγκλήματος..
  Να επισημάνω επίσης την προβληματικη λειτουργία στην απονομη της δικαιοσύνης ,στην έλλειψη φυλακών,,Ειναι πολυ μεγαλη η λίστα ,των θεμάτων που πρεπει να εξεταστουν και δεν νομίζω οτι η προτεραιότητα που θα προκύψει θα ειναι στα θέματα που ¨καλώς» προτείνεις…
  Με εκτίμηση
  Τ.Δ
  ΥΓ .Ενας φίλος μου αστυνομικόςπροσφατα σ εσυνταξη μου είπε οτι το μεγαλύτερο όπλο της καθε αστυνομίας είναι η σωστή πληροφορία στο σωστό χρόνο.Για αυτο πρέπει να είσαι συμπαθής και αξιόπιστος στη κοινωνία .για αν εχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να την έχεις..

  Μου αρέσει!

 9. Φίλε T.D

  Κεντρική ιδέα του άρθρου μας ήταν πως την πιο «στρατιωτικού» χαρακτήρα αστυνομία δεν την χρειαζόμαστε τόσο για την διαχείριση της αστυνομικής καθημερινότητας αλλά για την αντιμετώπιση ακραίων καταστάσεων από εκκολαπτόμενες απειλές που δύνανται να εμφανιστούν σε συνδυασμό με συνηθισμένες εγκληματικές ενέργειες.Φανταστείτε το,όχι τόσο απίθανο,ενδεχόμενο να ξεσπάσουν ταυτόχρονα δεκάδες ταραχές στο λεκανοπέδιο Αττικής από οπλισμένες ομάδες λαθρομεταναστών-τρομοκρατών-σκληρών ποινικών-«κοινωνικών αγωνιστών» οργανωμένων από ξένες μυστικές υπηρεσίες.Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης θα απαιτήσει την δέσμευση και αφιέρωση μεγάλων στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων που δεν υπάρχουν με την δομή και την οργάνωση που έχει σήμερα η αστυνομία και που θα απειλούν να αποσταθεροποιήσουν πλήρως την περιοχή της πρωτεύουσας (ή αλλιώς το κέντρο εξουσίας του ελληνικού κράτους).Η χάραξη αντιεγκληματικής πολιτικής είναι μεγάλο θέμα για να υπεισέλθουμε σε αυτήν και θα λέγαμε μάλιστα πως ασπαζόμαστε ορισμένες από τις διαπιστώσεις/παρατηρήσεις σας.Πάντως θεωρούμε πως αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να είναι «συμπαθής στον πολίτη» αλλά αποτελεσματική στον έργο της,όπως και αν αυτό ορίζεται,από την δίωξη του εγκλήματος έως την δράση σε πολύπλοκά και απαιτητικά σενάρια δράσης και αυτό για να γίνει απαιτείται το «κλείσιμο των ώτων» στις «ανησυχίες» ορισμένων που δείχνουν να αντιμετωπίζουν τα Σώματα Ασφαλείας με σαφή ιδεολογική προκατάληψη και αντιπάθεια.Ο μέσος πολίτης αισθανόμαστε πως ενδιαφέρεται περισσότερο να κοιμάται ήσυχος τα βράδυα παρά να έχει απέναντι αστυνομικούς που θα εφαρμόζουν όλους τους κανόνες του «savoir vivre».

  Μου αρέσει!

 10. Φίλτατε KonTim
  Υπάρχουν σχεδιασμοι για αυτό ,που φθάνουν μέχρι την χρήση σταρτιωτικών μονάδων ,με ολικη απαγόρευση κυκλοφορίας ,ώστε να μείνει καθαρό το πεδίο,στις δυνάμεις ασφαλείας.Στο υποθετικό σενάριο ,να επισημάνω ότι για να συμβεί,πρέπει να αποτυχει ολοκληρωτικά το συστημα συλλογής και αξιολογησης πληροφοριών.της χώρας.
  Η άποψη μου είναι ότι αυτο το συστημα δουλευει «ρολόι» και αποδυκνειεται απο γεγονός των ημερών στην Βόρεια Ελλάδα.
  Επίσης άποψη μου είναι ότι οι χώροι που αναφέρεται δεν μπορούν να συντονιστουν σε ένα κοινό μέτωπο , και να καταφέρουν να αποσυντονίσουμε μια ΄χωρα σαν την Ελλάδα.Αναφέρω επιγραμματικά ,Ενεργός αντιεξουσιασικός χώρος και συμπαθούντες <3000 άτομα,με αρκετες δυνατότητες «εσωτερικης » πληροφορήσης στο χώρο (μην υποτιματε τις δυνατότητες σε τετοια πεδία την ΕΛΑΣ) ,αρκετές εναντίον της ένοπλης βίας(κατι που δεν αναφερεται συνήθως),τρομοκρατία και ενεργά συμπαθούντες <200 άτομα,(αργα αλλα σταθερά τους εξουδετερώνει) ,ενεργά ριζοσπατικοποιημένα εξτρεμιστικά στοιχεία εξωτερικού <200 άτομα(κατα αναλογία με αυτά που αναφέρονται για την Γερμανία ,και την Γαλλία.αν και στην Ελλάδα υπαρχει η πεποιθηση ότι ειναι χώρα Transist ,όπως την χρησιμοποιούσαν οι Παλαιστινιοι για δεκαετίες ).
  Δεν νομίζω ότι αυτά τα μεγεθη ,μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλήματα στην ΕΛΑΣ (μόνο στην πρωτευουσα διατηρεί 18000 ατόμα) ακόμη και να συνασπισθουν όλοι μαζί πράγμα που εκ των πραγμάτων δεν γίνεται.Η ιστορία έχει αποδείξει οτι για να γίνει κατι τέτοιο χρειάζεται η συμμετοχή δομών του κράτους σε σκοτεινό ρόλο.Ακόμη και στην περίπτωση Γρηγορόπουλου,,η τελική έκταση της καταστασης οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς(διστακτικούς) της πολιτικής ηγεσίας(πιθανώς και της Αστυνομίας) το πρώτο 24ωρο του γεγονότος και όχι επιχειρησιακής αδυναμίας της ΕΛΑΣ, καθε αυτής.Για αυτο επαναλαμβάνω σημαντικότερα απο τον εξοπλισμό είναι η γνώση των καταλληλων διαδικασίων σε καθε περίπτωση )
  Για τον Ελληνα πολίτη νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να ασχοληθεί καποιος (ποιος άλλος απο την ΕΛΑΣ) με τους 2000 νεκρούς στους δρομους και 5-6000 αναπηρους ,καθε χρονο ,γιατι κινδυνεύει 200 φορές πιθανότητα περισσότερο να χασει τη ζωή του και 300 να μεινει παραπληγικός εκεί παρά να πέσει θύμα εγκληματικης πράξης..Πρέπει να διαβαζουμε τα στοιχεία .
  Η Αστυνομία είναι συμπαθής στον Πολίτη,οταν επιτελει το εκτελεστικό της έργο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της χώρας ,Να μην ξεχνάμε τόν όρο εκτελεστικος μηχανισμός….Συμφωνω πάντως μαζί σας στην αναγκη να διαβαζουμε τους «καιρούς» ,να έχουμε το νου μας
  Με εκτίμηση πάντα .
  Τ.Δ

  Μου αρέσει!

 11. Φίλε T.D

  Σεβαστές οι απόψεις σας.Το ότι διαφωνούμε σε κάποια θέματα δεν σημαίνει πως απορρίπτουμε το σύνολο του συλλογισμού σας που φαίνεται στεριωμένος σε ισχυρή βάση.Παρόλα αυτά εμμένουμε στην ανάγκη επιλεκτικής στρατιωτικοποίησης της αστυνομίας(η Τροχαία προφανώς και εξαιρείται από τον γενικότερο σχεδιασμό για να απαντήσουμε και στο σχόλιο σας για τα τροχαία ατυχήματα αν και θεωρούμε πως αυτό δεν είναι αποκλειστικά θέμα αστυνόμευσης) λόγω των αναδυόμενων απειλών.Πουθενά επίσης δεν υπαινιχθήκαμε καν πως η αστυνομία πρέπει να ασκεί η ίδια απονομή δικαιοσύνης,η διάκριση εξουσιών είναι απολύτως σεβαστή στην σκέψη μας.Σκοπός του άρθρου μας ήταν η κατάθεση προτάσεων για το πως πρέπει να μοιάζει η Άμεση Δράση,ποιες αλλαγές και προσθήκες πρέπει να γίνουν σε επίπεδο δόγματος,δομής,εξοπλισμού και οπλισμού.Το γενικότερο θέμα της χάραξης αντιεγκληματικής πολιτικής δεν το αγγίξαμε διότι ξεφεύγει πολύ από τα στενά πλαίσια ενός άρθρου.

  Η εκτίμηση είναι αμοιβαία.

  Κ.Τ

  Μου αρέσει!

 12. Μήπως γνωρίζετε ποιες είναι οι διάφορες της Ζ από τη ΔΙΑΣ?
  Επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση, αποστολές, εξοπλισμός, φήμη?
  Ευχαριστώ

  Μου αρέσει!

 13. Φίλε Κώστα,

  Η εκπαίδευση,οι αποστολές,και ο εξοπλισμός της ΔΙ.ΑΣ και της «Ζ» είναι πάνω κάτω η ίδια με μερικές διαφοροποιήσεις λόγω του concept της πρώτης.Βασική αποστολή και των δύο η γενική αστυνόμευση και η απόκριση σε περιστατικά υψηλής επικινδυνότητας.Η επιλογή προσωπικού για την «Ζ» κρίνεται πιο αυστηρή λόγω διαφορετικής «κουλτούρας» και αριθμητικής οροφής.Όσον αφορά την φήμη,οι απόψεις διΐστανται.Πάντως προσωπικά θεωρούμε την «Ζ» πιο ελιτίστικη στην φύση της υπηρεσία,λόγω παράδοσης και πιο στενής επαφής με την μηχανοκίνηση(ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι άνδρες της είναι μοτοσυκλετιστές και στην προσωπική τους ζωή).

  Μου αρέσει!

 14. Υπαρχει μαθηματικό μοντέλο,βέλτιστης θέσης εκκίνησης ,για μείωση χρόνους αφιξης σε περιστατικό που θα κληθεί η υπηρεσία,.Δεν γνωρίζω αν το κέντρο έχει λογισμικό διαχειρισης στόλου ώστε να έχει πλήρη εικόνα των δυναμέων του.σε πραγματικό χρόνο.

  Μου αρέσει!

Πείτε μας την άποψή σας...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s