Τεχνικές δυσκολίες στην ανάπτυξη του F-35

sdd_f35manfb_010

F 35 κατά το στάδιο της κατασκευής
(Πηγή jsf.mil)

Η ετήσια τεχνική έκθεση του γραμματέα του αμερικανικού πενταγώνου για το πρόγραμμα επιχειρησιακών Δοκιμών & Αξιολόγησης του μαχητικού αεροσκάφους 5ης γενιάς F35 ανέδειξε ορισμένα σοβαρά προβλήματα.

«H καθυστέρηση στις επιδιωκόμενες πτητικές δοκιμές το 2012 αποδυναμώνει την πρόοδο του προγράμματος και παραδίδοντας αεροσκάφη με μικρότερες επιχειρησιακές ικανότητες σε βραχυπρόθεσμο στάδιο.» ανέφερε η έκθεση 17 σελίδων.

Παραδόθηκε στο Κονγρέσσο στις 11 Ιανουαρίου και αποδεσμεύτηκε στο κοινό στις 15 Ιανουαρίου. Στην έκθεση συνοψίζονται τα κυριότερα προβλήματα που εμφάνισε μέχρι στιγμής το πρόγραμμα και ιδιαίτερα νέες ρωγμές που βρέθηκαν στην άτρακτο, μέση διαθεσιμότητα κάτω του 35%, μειωμένη επιβιωσιμότητα σε περίπτωση πλήγματος, αποκόλληση των επιστρώσεων της επιφάνειας του αεροσκάφους, αναταράξεις σε πτήση με διηχητική ταχύτητα, μειωμένες επιδόσεις (μικρότερη από την προβλεπόμενη μέγιστη διατηρούμενη φόρτιση G κατά τη διάρκεια στροφών κ.α )

 Βαλλιστικές Δοκιμές- Ολοκληρώθηκαν 2 από τις προβλεπόμενες 8

Στις πρώτες δοκιμές επιβεβαιώθηκε ότι η αφαίρεση του Polyalphaolefin (PAO) ψυκτικού, συστήματος κατάσβεσης πυρκαγιάς και της βαλβίδας ασφαλείας καυσίμου συντέλεσε στην μείωση επιβιωσιμότητας του αεροσκάφους κατά 25%. Η αφαίρεση είχε γίνει παλαιότερα το 2008 σε μια προσπάθεια μείωσης του βάρους.

F-35A Πτητικές Δοκιμές

Μέχρι το Νοέμβριο του 2012 η πρόοδος των δοκιμών και ελέγχου σε βασικά σημεία του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτητικών δοκιμών ήταν μειωμένη κατά 30% σε σχέση με την προβλεπόμενη. Συγκεκριμένα μια σειρά τεχνικών ζητημάτων εμπόδισε τον τεχνικό έλεγχο:

 1. Περιορισμοί στις επιδόσεις του αεροσκάφους και του φακέλου πτήσης που είχαν σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη χρήση μετάκαυσης που απαιτείται για τη διενέργεια υψηλής ταχύτητας-μεγάλου ύψους πτήσης.
 2. Ελαττώματα στο σύστημα εναερίου ανεφοδιασμού, μειώνοντας τις ευκαιρίες δοκιμών.
 3. Μεγαλύτερη του αναμενόμενου φόρτιση στους εσωτερικούς σταθμούς όπλων. Μειώθηκαν με αυτό το τρόπο οι δοκιμές σε φορτία μεγάλου βάρους.
 4. Μείωση προδιαγραφών. Λόγω των πτητικών δοκιμών υπάρχει πρόθεση αναθεώρησης των προδιαγραφών του αεροσκάφους μειώνοντας τη μέγιστη διατηρούμενη φόρτιση κατά τη στροφή στα 4.6G από 5.3G και αυξάνοντας το χρόνο επιτάχυνσης από τα 0.8M στα 1.2Μ κατά 8 sec. Κατά τη διάρκεια δοκιμών το αεροσκάφος έδειξε μια σειρά από αδυναμίες στου συγκεκριμένους τομείς.

Επιπλέον εμφανίστηκαν περιστατικά αποκόλλησης ή φθοράς των επιστρώσεων οριζόντιων επιφανειών ιδιαίτερα κατά την πτήση σε μεγάλο ύψος με μεγάλη ταχύτητα. Εμφανίστηκαν υψηλότερες του αναμενομένου θερμοκρασίες κατά την πτήση που ευθύνονται για τα συγκεκριμένα περιστατικά . Τα περιστατικά αυτά εμφανίστηκαν και στις άλλες δύο εκδόσεις F35B/C.

F-35Β Πτητικές Δοκιμές

 Παρόλο που οι πτητικές δοκιμές ξεπέρασαν το αναμενόμενο ρυθμό, ο έλεγχος κρίσιμων στοιχείων και τεστ κατά τις πτήσεις ήταν 45% κάτω του αναμενόμενου (1075 ολοκληρωθέντα τεστ σε σχέση με τα 1939 προβλεπόμενα).

Επιπλέον,

 • Μείωση προδιαγραφών. Λόγω των πτητικών δοκιμών υπάρχει πρόθεση αναθεώρησης των προδιαγραφών του αεροσκάφους μειώνοντας τη μέγιστη διατηρούμενη φόρτιση κατά τη στροφή στα 4.5G από 5.0G και αυξάνοντας το χρόνο επιτάχυνσης από τα 0.8M στα 1.2Μ κατά 16 sec. Κατά τη διάρκεια δοκιμών το αεροσκάφος έδειξε μια σειρά από αδυναμίες στου συγκεκριμένους τομείς.
 • Οπως και στο F35 A εμφανίστηκαν και εδώ περιστατικά αποκόλλησης και φθοράς των επιστρώσεων. Μέχρι να αναπτυχθούν και εφαρμοστούν νέα σχέδια επιστρώσεων το αεροσκάφος θα αποφεύγει να εκτελεί δοκιμές σε μεγάλες ταχύτητες.

F-35C Πτητικές Δοκιμές

To αεροσκάφος ολοκλήρωσε το 80% των προβλεπόμενων δοκιμών κρίσιμων τεστ μέχρι το Νοέμβριο του 2012.

 1. Λόγω των πτητικών δοκιμών υπάρχει πρόθεση αναθεώρησης των προδιαγραφών  του αεροσκάφους, μειώνοντας τη μέγιστη διατηρούμενη φόρτιση κατά τη στροφή στα 5,0G από 5.1G και αυξάνοντας το χρόνο επιτάχυνσης από τα 0.8M στα 1.2Μ κατά 43 sec. Κατά τη διάρκεια δοκιμών το αεροσκάφος έδειξε μια σειρά από αδυναμίες στου συγκεκριμένους τομείς.
 2. Λόγω των διαφορών στη σχεδίαση του F-35 C CATOBAR και στις μεγαλύτερες πτέρυγες αναφέρθηκαν περιστατικά σοβαρών κραδασμών και αναταραχών κατή τη διηχητική πτήση. Προτάθηκε η χρήση wing-spoilers. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές.
 3. Οπως και στο F35 A/Β εμφανίστηκαν και εδώ περιστατικά αποκόλλησης και φθοράς των επιστρώσεων. Μέχρι να αναπτυχθούν και εφαρμοστούν νέα σχέδια επιστρώσεων το αεροσκάφος θα αποφεύγει να εκτελεί δοκιμές σε μεγάλες ταχύτητες.

 Συστήματα Αποστολής

Παρόλες τις πτητικές δοκιμές η ανάπτυξη πηγαίου κώδικα για τα συστήματα του αεροσκάφους έχει μείνει πίσω στο χρονοδιάγραμμα.

Επιπλέον εμφανίστηκαν 5 κύρια προβλήματα κατά τις πτητικές δοκιμές

 1. Παράσιτα στις πληροφορίες που απεικονίζονται στον πιλότο από τον υπολογιστή αποστολής του αεροσκάφους. Τα παράσιτα προκαλούνται κατά τη διάρκεια πτήσης λόγω δονήσεων και δεν επιτρέπουν την εύκολη ανάγνωσή πληροφοριών από τον πιλότο.
 2. Η συμβατότητα με συσκευές νυχτερινής όρασης δεν είναι η επιθυμητή.
 3. Η καθυστέρηση μετάδοσης πληροφοριών από το σύστημα DAS φθάνει τα 133 msec (μέση τιμή) κάτω από τα 150msec που είναι το όριο του ανθρώπου για να καταλάβει τη διαφορά. Απαιτουνται περαιτέρω δοκιμές για να βελτιωθεί περαιτέρω αυτή η τιμή και στις ακραίες τιμές.
 4. Ο άξονας σκόπευσης του συστήματος απεικόνισης επί κάσκας απαιτεί ρύθμιση για τον κάθε πιλότο ξεχωριστά.
 5. Κάτω από συνθήκες χαμηλού φωτισμού εμφανίζονται στο σύστημα απεικόνισης επι κάσκας διαρροές φωτός  από το πιλοτήριο του F35. To φαινόμενο ονομάστηκε green glow  και μειώνει την ικανότητα όρασης κατά την πτήση εκτός του ότι είναι εξαιρετικά ενοχλητικό για τον πιλότο.

 Ρωγμές στην άτρακτο και στην Πτερυγική επιφάνεια

Κατα τη διάρκεια περιοδικών επιθεωρήσεων εμφανίστηκαν οι παρακάτω ρωγμές

– Στο F35 A βρέθηκε ρωγμή στο μπροστινό δεξί φτερό, στη χαμηλή flange (Διαφορετική από τη ρωγμή που βρέθηκε στην τεχνική έκθεση FY11).

– Επιπλέον βρέθηκε ρωγμή σε σύστημα της μηχανής.

– Το F35B σταμάτησε τις δοκιμές το Δεκέμβριο του 2012 μετά την εμφάνιση πολλαπλών ρωγμών κάτω από την άτρακτο (στο bulkhead flangeon)

-Βρέθηκαν άλλες δύο ρωγμές που είχαν όμως προβλεφθεί μια σε εσωτερικό πυλώνα φορτίου και μια κάτω από την άτρακτο.

Τα παραπάνω περιστατικά πιθανόν να οδηγήσουν σε επανασχεδιασμό και αύξηση του βάρους του αεροσκάφους.

Ο φαύλος κύκλος μείωσης βάρους, αύξηση εμβέλειας, οπλικού φορτίου – μείωση ανθεκτικότητας, επιβιωσιμότητας, ευστάθειας, προδιαγραφών   θα οδηγήσει το πρόγραμμα σε κρίσιμες αποφάσεις. Το σχεδόν 400 δις $ (326 επιθυμητό κόστος, 396 προβλεπόμενο με τα σημερινά δεδομένα κόστος) πρόγραμμα ανάπτυξης μαχητικού 5ης γενιάς F35 είναι το μεγαλύτερο αμυντικό πρόγραμμα της ιστορίας των ΗΠΑ.

Είναι πολύ μεγάλο για να αποτύχει και πολύ ανώριμο για να μπει ακόμη σε μαζική παραγωγή. Θα απαιτηθούν περαιτέρω κονδύλια και χρόνος για την ωρίμανση του προγράμματος. Χρόνος που σημαίνει αρκετά χρόνια ανάπτυξης και δυσαρεστημένους εξαγωγικούς πελάτες…

Σημείωση: H ΠΑ διαβλέποντας την καθυστέρηση το πρόγραμμα F35 ορθώς δεν προβαίνει σε βιαστικές κινήσεις. Οι τουρκικές μοίρες F35 θα κάνουν ίσως και μια δεκαετία μέχρι να καταστούν πλήρως επιχειρησιακές. Ο χρόνος κυλάει προς το μέρος μας καθώς μια σειρά από τεχνολογίες όπως ραντάρ AESA GaN, εξελιγμένα συστήματα IRST, εξελιγμένες τεχνικές κωδικοποίησης, συστήματα ESM  θα καθιστούν την αναγνώριση σε ικανοποιητική απόσταση ακόμη και Stealth αεροσκαφών εφικτή.

  

Προς διάλυση η ΕΕ(?) Πιθανή αποχώρηση της Βρετανίας

Φωτογραφία από τον λογαριασμό στο google+ του David Cameron

Φωτογραφία από τον λογαριασμό στο google+ του David Cameron

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας David Cameron σε ομιλία του ανέφερε πως οι σχέσεις Βρετανίας-ΕΕ πρέπει να επανακαθοριστούν και πως μια νέα ειδική σχέση είναι πιθανή. Η όποια συμφωνία που θα προκύψει μετά από διαπραγμάτευση της κυβέρνησης Cameron και των Βρυξελλών θα τεθεί προς δημοψήφισμα με το ερώτημα «Μέσα ή έξω από την ΕΕ?» από τον Βρετανικό Λαό την περίοδο 2015 με 2017.

Ανέφερε επίσης «Δεν θέλω απομόνωση, αλλά καλύτερη συμφωνία. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη είναι το «μία από τα ίδια» στην εξέλιξή της. Δεν θέλουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης τον ίδιο βαθμό ενοποίησης, και δεν ωφελεί να το αρνούμαστε αυτό. Ας πούμε καλύτερα ότι είμαστε οικογένεια δημοκρατικών εθνών, με πυρήνα την κοινή αγορά».

Το θέμα αναμένεται να οδηγήσει και άλλες χώρες μακρία από την πολιτική ενοποίησης. Η σκληρή στάση του Βερολίνου σε σειρά ζητημάτων καθώς και η οικονομική κρίση που απλώνεται στις Μεσογειακές χώρες πυροδοτεί «διασπαστικές» δυνάμεις εντός Ευρώπης. Στον εύθραστο κόσμο που ζούμε μια «ακρωτηριασμένη» Ευρώπη ίσως είναι το προοίμιο μιας ανύπαρκτης Ευρώπης…..

ΥΓ. Τις ώρες που η Ελλάδα νοιώθει απομονωμένη, στην Ευρώπη μη έχοντας κοινή γραμμή για σειρά ζητημάτων υπάρχει η προοπτική απομάκρυνσης της Βρετανίας και άλλων χώρων. Η στρατηγική αξία της χώρας (ενεργειακός κόμβος, κοιτάσματα υδρογοναθράκων, θέση κλειδί στην Ανατολική Μεσόγειο, βάση Σούδας) είναι από τα μόνα χαρτιά που εσκεμέννως μένουν ανεκμετάλλευτα. Πολλές φορές τα διλήματτα τίθενται μόνο στη σφαίρα της φαντασίας και για μικρο-πολιτική χρήση.

Σε μια Ευρώπη που οδηγεί την Ελλάδα στην εξαθλίωση ποια είναι τα προνόμια παραμονής μας εντός μιας ακρωτηριασμένης μελλοντικά ΕΕ?

Υπερ της διατήρησης της Στρατιωτικής Θητείας οι Αυστριακοί

Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση Αυστραικών Στρατιωτών (Πηγή militaryimages.net)

Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση Αυστραικών Στρατιωτών (Πηγή militaryimages.net)

Μετά από δημοψηφισμα στις 20 Ιανουαρίου ο Αυστριακός λαός αποφάσισε συντριπτικά κατά 60% υπέρ της διατήρησης της στρατιωτικής θητείας. Η ενναλακτική επιλογή ήταν η δημιουργία ενός μικρού ευέλικτου στρατού από επαγγελματίες οπλίτες. Με φιλικές χώρες στα σύνορα και μια εξωτερική πολιτική ουδετερότητας από τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου οι απειλές που αντιμετωπίζει η Αυστρία είναι μηδαμινές.

Οι υπέρμαχοι της στρατιωτικής θητείας υποστήριζαν μεταξύ άλλων ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας βοηθάνε και στην πολιτική προστασία.Ο αυστριακός στρατός (Bundesheer) θεωρείται από τους κατοίκους της χώρας τιμή και παραγωγικό στάδιο της ζωής ενός νέου. Χαρακτηριστικά οι μνήμες στρατιωτών που απεγλώβισαν με ζήλο  ένα χωριό που θάφτηκε από το χιόνι καθώς και αντιπλημμυρικά έργα που σε κάθε κλιμάκωση  των βροχών ο στρατός εγγυάται τη διατήρηση και βελτίωση τους  συμβάλλουν στην ενισχυση της φιλοπατρίας.

Θεωρούνταν επίσης ότι με τη δημιουργία επαγγελματικού στρατού η χώρα θα βρίσκεται ενα βήμα πριν την ένταξη της στο ΝΑΤΟ κάτι που αντιτάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία της χώρας.

Παρόλο που το δημοψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό νομικά για την αυστριακή βουλή, σύσσωμες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας αποφάσισαν να το σεβαστούν.

H θητεία στο αυστριακό στρατό είναι 6 μηνών και παρέχεται επίσης δυνατότητα κοινωνικής θητείας την οποία ακολουθούν περίπου 12.000 άτομα το χρόνο. Ολοι οι άντρες μέχρι τα 35 θεωρούνται έφεδροι. Κάθε δεύτερο χρόνο λαμβάνουν 12-μερη εκπαίδευση. Υπάρχει δυνατότητα & 7-9μηνης θητείας με μείωση των χρόνων εφεδρείας. Οι κληρωτοί λαμβάνουν το βαθμό του στρατιώτη μετά την ολοκήρωση της βασικής εκπαίδευσης. Όσοι διαθέτουν ηγετικές ικανότητες μπορούν να υπηρετήσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να αποκτήσουν το καθεστώς του έφεδρου αξιωματικού στις τάξεις του Reserve Army. Μπορούν επίσης μετά από 3-4 χρόνια να μπουν στην NCO (Non Commisionned Officer) στρατιωτική ακαδημία και να αποφοιτήσουν ως Warrant Officers. Tόσο οι ενεργοί όσο και οι έφεδροι αξιωματικοί περνάνε 1 χρόνο βασική εκπαίδευση. Μετά από 3 ακόμη χρόνια για τους εν-ενεργεία αξιωματικούς στην ακαδημία Wiener Neustadt και εντατικής συχνά επαναλμβανόμενης εκπαίδευσης για τους έφεδρους φθάνουν στο βαθμό του ανθυπολοχαγού.

Τόσο η εκπαίδευση όσο και τα περαιτέρω σχολεία που περνάνε από τον απλό στρατιώτη μέχρι τους αξιωματικούς καλύπτουν πλήρως τις στρατιωτικές ανάγκες ενός σύγχρονου στρατού.

H Αυστρία είναι μέσα στις 6 Ευρωπαικές χώρες που διατηρούν στρατό που βασίζεται σε κληρωτούς.

Αναβάθμιση των βραζιλιάνικων Ε-99 AEW&C από την Embaer

Βραζιλιάνικο Ε-99 ΑΕW & C (Πηγή Airforce-technology)

Βραζιλιάνικο Ε-99 ΑΕW & C (Πηγή Airforce-technology)

Η Βραζιλιάνικη Αεροπορία (FAB) και η Embaer Defense & Security υπέγραψαν συμβόλαιο αναβάθμισης 5 αεροσκαφών Ε-99 AEW &C. Τα αεροσκάφη φέρουν το ραντάρ Erieye (4 σε υπηρεσία με την Ελληνική ΠΑ). Το συμβόλαιο αξίας 215 εκ $ περιλαμβάνει τη αναβάθμιση της σουίτας Ηλεκτρονικού Πολέμου, των συστημάτων Διοίκησης και Επικοινωνιών καθώς και του ραντάρ Erieye. Στο συμβόλαιο περιλαμβάνονται 6 σταθμοί εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των πληρωμάτων καθώς και αναβάθμιση της ζεύξης επικοινωνιών ώστε μελλοντικά (2016) ακόμη και τα αεροσκάφη  F-5EM, Embraer/Aermacchi A-1M, καθώς και τα A-29 Super Tucano να είναι συμβατά.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την αναβάθμιση και τις νέες λειτουργίες ραντάρ δεν δόθηκαν από την Βραζιλιάνικη Αεροπορία και την κατασκευάστρια εταιρεία καθώς θεωρούνται διαβαθμισμένες.

Ρώσοι πολίτες εγκαταλείπουν τη Συρία μέσω Βηρυτού

Παλαιότερη Συνάντηση του Μπασάρ αλ Άσσαντ με τον Βλαντιμιρ Πούτιν (Πηγή carnegiedowment)

Παλαιότερη Συνάντηση του Μπασάρ αλ Άσσαντ με τον Βλαντιμιρ Πούτιν (Πηγή carnegiedowment)

Δεκάδες Ρώσοι Πολίτες εγκαταλείπουν τη Συρία μέσω του αεροδρομίου της Βυρηττού στο Λίβανο. Συνολικά 150 Ρώσοι Πολίτες εγκατέλειψαν τη χώρα σε δύο ξεχωριστές πτήσεις που είχαν προορισμό τη Μόσχα. Το γεγονός αυτό συνδυασμένο με την πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης που προκλήθηκε από αντάρτες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού στην πρωτεύουσα Δαμασκό.

Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Δεν πρόκειται για εκκένωση. Δεν υπάρχει πίεση προς τους Ρώσους να εγκαταλείψουν τη Συρία, καθώς υπάρχουν πολλές περιοχές στη Δαμασκό που είναι απόλυτα ασφαλής και απαλλαγμένοι από τη βία και τις συγκρούσεις»

Τις τελευταίες βδομάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τη Συρία, κυριώς γυναίκες και παιδιά βρήκαν καταφύγιο στη γειτονική Ιορδανία. Γύρω στις 25.000 είναι συνολικά οι Συριοι πρόσφυγες που έφτασαν το 2013 στην Ιορδανία.

Η κατάσταση είναι έκρυθμη και η χώρα βυθίζεται στο χάος.

Κοινό πρόγραμμα παραγωγής στρατιωτικών φορτηγών μεταφορών από Σουηδία-Νορβηγία

Η Νορβηγίδα Υπουργός Άμυνας,κυρία Grete Faremo(Πηγή empa.mil)

Η Νορβηγίδα Υπουργός Άμυνας,κυρία Grete Faremo
(Πηγή empa.mil)

Προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες των Νορβηγικών και Σουηδικών ενόπλων Δυνάμεων για χερσαίες τακτικές μεταφορές οι υπουργοί άμυνας των δύο χωρών συμφώνησαν στην υλοποίηση ενός κοινού προγράμματος αξιολόγησης και απόκτησης βαρέων στρατιωτικών προδιαγραφών φορτηγών γενικής χρήσης νέας γενιάς. Συνολικά θα αξιολογηθούν 4 προτάσεις από αντίστοιχες εταιρείες σε δοκιμές τόσο στο έδαφος της Νορβηγίας όσο και της Σουηδίας. Εικάζεται ότι μια αρχική παραγγελία 350 οχημάτων θα δοθεί μέσα στο 2013.

Το παραπάνω είναι η πρώτη φάση μιας κοινής προσπάθειας των Σκανδιναβικών χωρών και κοινες αμυντικές προμήθειες και διαχείριση υλικού.

Η Σουηδία προχωρά στην προμήθεια 60 μαχητικών Jas 39 Gripen-E, 22 για την Ελβετία

Το αεροσκάφους δοκιμών Gripen E/F σε δοκιμές στην Ελβετία (Πηγή offiziere)

Το αεροσκάφους δοκιμών Gripen E/F σε δοκιμές στην Ελβετία (Πηγή offiziere)

Ο σουηδός Υπουργός Άμυνας Karin Enström ανακοίνωσε στις 18 Ιανουαρίου ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις της Σουηδίας θα προχωρήσουν στη παραγγελία 60 νέων μαχητικών αεροσκαφών Gripen E από την αεροπορική βιομηχανία Saab. O στόλος των νέων Super Gripen αναμένεται να μείνει σε υπηρεσία μέχρι το 2042.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με την απόκτηση από την Ελβετία 22 Gripen E αξίας 3.2 δις Ελβετικών Φράγκων. Προυπόθεση επιλογής του μαχητικού από τους Ελβετούς ήταν το μαχητικό να τεθεί σε χρήση και από την Σουηδική αεροπορία (πράγμα που έγινε εφόσον δόθηκε η παραγγελία). Στις 17 Ιανουαρίου το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας, ζήτησε από το ελβετικό κοινοβούλιο να εγκρίνει την αγορά 22 μαχητικών  Gripen-Ε.

Με τον τρόπο αυτό η αεροπορική βιομηχανία Saab παγιώνει τη θέση της ως κατασκευαστής μαχητικών  αεροσκαφών υψηλής απόδοσης-χαμηλού κόστους  και φέρνει σε παραγωγή ένα βελτιωμένο μοντέλο που απευθύνεται σε μια ολοένα συρρικνούμενη αγορά αμυντικού εξοπλισμού στην οποία η σχέση κόστους-αποτελέσματος παίζει  καθοριστικό ρόλο.

Γαλλικές Στρατιωτικές Επιχειρήσεις στο Μάλι-Επιχείρηση Sherval

Γαλλικές Στρατιωτικές Επιχειρήσεις στο Μάλι-Επιχείρηση Sherval

Γαλλικό Mirage 2000D στην αεροπορική βάση στο Τσαντ λίγο πριν φορτώσουν οπλισμό για αποστολή βομβαρδισμού στο Μάλι (Πηγή www.independent.co.uk)

Γαλλικό Mirage 2000D στην αεροπορική βάση στο Τσαντ λίγο πριν φορτώσουν οπλισμό για αποστολή βομβαρδισμού στο Μάλι (Πηγή independent)

Την εβδομάδα που πέρασε μια σειρά γεγονότων στο Μάλι συγκλόνισαν την Ευρώπη και ιδιαίτερα τη Γαλλική Δημοκρατία που έχει στενούς δεσμούς με αυτή τη χώρα. Από την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου ο πόλεμος στο αφρικανικό Μαλί έχει κλιμακωθεί ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις από τη μια και τις συνδυασμένες δυνάμεις της φυλής των Τουαρέγκ και Ισλαμιστών ανταρτών. Πρέπει να αναφερθεί ότι το Βόρειο τμήμα της χώρας έχει εδώ και ένα χρόνο ανεξαρτητοποιηθεί (23/2/12) και έχει εγκαθιδρυθεί στρατιωτικό καθεστώς. Οι αντάρτες Τουαρέγκ (MLNA) εκμεταλλευόμενοι την πληθώρα όπλων και πυρομαχικών τα οποία τους προμήθευσαν λαθρέμποροι από το καταρρέον καθεστώς της Λιβύης, προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα ξεκίνησαν επανάσταση στο νότιο τμήμα προσπαθώντας να ανατρέψουν την κεντρική κυβέρνηση. Γρήγορα όμως Ισλαμιστές αντάρτες εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία (στην αρχή υπο-βοηθούσαν τους μετριοπαθείς Τουαρέγκ) κατόρθωσαν και έδιωξαν από τις πόλεις τον MLNA . Οι κύριες ισλαμιστικές ομάδες που ελέγχουν το Βόρειο Μάλι είναι η Ansar Dine (μουσουλμάνοι Τουαρέγκ) και η Movement for Oneness and Jihad in West Africa (στενούς δεσμούς με Αλγερία και Μαυριτανία). Γενικότερα οι Ισλαμιστές Αντάρτες στο Μάλι προέρχονται από 6 διαφορετικές εθνότητες. Συνέχεια

Ελεύθεροι μέχρι τη δίκη οι δημιουργοί του Arma 3 που κατηγορούνται για κατασκοπεία στη Λήμνο

Φωτό από το Arma 3. Το επίπεδο ρεαλιμού φθάνει το μέγιστο που μπορεί να προσδώσει σε military simulations η βιομηχανία Gaming

Φωτό από το Arma 3. Το επίπεδο ρεαλιμού φθάνει το μέγιστο που μπορεί να προσδώσει σε military simulation η βιομηχανία του Gaming

Δύο τσέχοι δημιουργοί του υπο-ανάπτυξη παιχνιδιού Arma 3 της Bohemia Interactive αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι αφού κατέβαλλαν εγγύηση ύψους 5.000 Ευρώ ο καθένας. Οι κατηγορούμενοι μπορούν να επιστρέψουν ακόμη και στην πατρίδα τους στη Τσεχία μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους μέσα στο 2013. Οι δύο τσέχοι είχαν συλληφθεί για κατασκοπεία στη Λήμνο όταν εικάζεται πως φωτογράφιζαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι δεν φωτογράφιζαν εσωτερικά των στρατοπέδων αλλά μονάχα τοπία στα οποία δεν φαίνεται κάποια στρατιωτική εγκατάσταση. Για την ιστορία το σενάριο του παιχνιδιού Arma 3 διεξάγεται στη Λήμνο και στον νησί  Αγιος Ευστράτιος.

Ο ένας εκ των δύο συλληφθεντων,ο Ivan Buchta είναι ο αρχηγός (Project Lead)  της ομάδας που αναπτύσει το Arma 3

Στην υπόθεση εμπλέκονται και τσέχοι αξιωματούχοι που άσκησαν πίεση στην ελληνική κυβέρνηση για την άφεσή τους.

«Μετά από σειρά διαπραγματεύσεων ο Έλληνας πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ενημέρωσε σήμερα , σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, τον Τσέχο ομόλογό του Πετρ Νέτσας για την απελευθέρωση των δύο Τσέχων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τσεχικής κυβέρνησης Μίχαλ Σούστερ.

Αριστερά ο Ivan Buchta(Project Lead) και δεξιά ο Martin Pezlar (Level design) που κατηγορούνται για κατασκοπεία

Αριστερά ο Ivan Buchta(Project Lead) και δεξιά ο Martin Pezlar (Level design) που κατηγορούνται για κατασκοπεία

Σύστημα αυτόματης σκόπευσης ελεύθερου σκοπευτή TrackingPoint

Πηγή

Πηγή geardiary.com

Πηγή

Πηγή extravaganzi

Μετά την επιτυχή επίδειξη βολής με το σύστημα TrackingPoint που έλαβε χώρα στις 15 Ιανουαρίου στο SHOT show  στο Las Vegas, το σύστημα  θα μπει σε πλήρη παραγωγή εντός του 2013. Η βολή έγινε στις 1000 γιάρδες ή 914 m. Το σύστημα υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται πεπειραμένο σκοπευτή και εφαρμόζει τη λογική look & shoot κάτι αντίστοιχο με τις κάσκες απεικόνισης JHMCS .

https://www.youtube.com/watch?v=rSBhZUeADRs

https://www.youtube.com/watch?v=DvQ0xXAeHVA

Αναβάθμιση των νορβηγικών αντιαεροπορικών συστημάτων NASAMS

Βολή βλήματος AMRAAM από εκτοξευτή NASAMS (Πηγή wikipedia)

Βολή βλήματος AMRAAM από εκτοξευτή NASAMS (Πηγή wikipedia)

H εταιρεία Kongsberg υπέγραψε ένα συμβόλαιο 300 ΜΝΟΚ για την αναβάθμιση του νορβηγικού συστήματος αεράμυνας NASAMS II.

Το σύστημα NASAMS είναι προιόν συνεργασίας της Kongsberg και τηςRaytheon. H αναβάθμιση θα γίνει εντός 3 χρόνων. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει εκτός από την αναβάθμιση του Κέντρο Διευθυνσης πυρός, την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών των βλημάτων και την επέκταση του χρόνου ζωής.

Το σύστημα περιλαμβάνει ραντάρ 3D AN/TPQ-36A LASR (Low Altitude Surveillance RADAR), FDC ψηφιακό κέντρο διεύθυνσης πυρός και NASAMS Canister Launcher (6 βλήματα AMRAAM ο καθέ εκτοξευτής).